Polityka prywatności

ELEU TRADE LTD izvaja svoje dejavnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (ES) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku oseb podatkov.

ELEU TRADE LTD doo zbira in obdeluje vaše osebne podatke na podlagi 6. člena, odst. 1 Uredbe 2016/679 in na podlagi:

o Vaše izrecno soglasje kot stranka;

o izpolniti obveznosti družbe ELEU TRADE LTD Ltd. po pogodbi z vami;

o pravna obveznost, ki velja za ELEU TRADE LTD;

o za zakonite interese družbe ELEU TRADE LTD ali tretje osebe.

ELEU TRADE LTD Ltd zbira in obdeluje osebne podatke, ki nam jih posredujete za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, vključno za naslednje namene - računovodske in komercialne namene, zagotavljanje izvedbe pogodbe, varovanje informacijske varnosti.

ELEU TRADE LTD Ltd. pri obdelavi vaših podatkov upošteva naslednja načela:

o Zakonitost, dobra vera in preglednost;

o ustreznost obdelavi ciljev in zmanjšanje zbranih podatkov;

o točnost in pravočasnost podatkov;

o integriteta in zaupnost obdelave vaših osebnih podatkov;

o Zagotavljanje ustrezne ravni varnosti osebnih podatkov.

ELEU TRADE LTD lahko obdeluje in hrani vaše osebne podatke z namenom zaščite naslednjih legitimnih interesov - izpolniti svoje obveznosti do Nacionalne agencije za prihodke, Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih in občinskih organov.

ELEU TRADE LTD Ltd. z vašimi osebnimi podatki izvaja naslednje operacije za naslednje namene:

o ustvarjanje računa za uporabo storitve - za identifikacijo in zagotavljanje storitve;

o obdelava in obračunavanje plačil - za plačevanje in knjigovodstvo;

o obdelava naročila - za sprejem naročila in dostavo blaga iz naše e-trgovine.

ELEU TRADE LTD doo obdeluje osebne podatke vseh obiskovalcev - registriranih uporabnikov in obiskovalcev brez registracije, in sicer: ime, naslov, telefonska številka, e-pošta, IP naslov ipd., Zbrani za namene identifikacije. Prav tako obdelujemo informacije v zvezi s plačili in izbranimi načini plačila za namene vodenja poslovanja in knjigovodstva ter druge podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti po pogodbi.

ELEU TRADE LTD Ltd ne zbira in ne obdeluje posebnih (občutljivih) osebnih podatkov o podatkih, ki razkrivajo rasno ali etnično pripadnost, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja ali članstvo v sindikatih, genetske podatke, biometrične podatke, podatke o zdravju ali podatki o spolnem življenju ali spolni usmerjenosti.

ELEU TRADE LTD Ltd. shranjuje vaše osebne podatke, dokler jih ima za shranjevanje. Nato ELEU TRADE LTD Ltd poskrbi za izbris in uničenje vseh vaših podatkov brez nepotrebnega odlašanja.

ELEU TRADE LTD vas obvesti, da je treba obdobje shranjevanja podatkov podaljšati, da bi dosegli cilje, izvajanje pogodbe, glede na zakonite interese upravitelja ali druge osebe.

ELEU TRADE LTD lahko po lastni presoji posreduje vse ali del osebnih podatkov obdelovalcem za izpolnjevanje ciljev obdelave v skladu z zahtevami Uredbe (ES) 2016/679.Vaše pravice pri zbiranju, obdelavi in ​​shranjevanju vaših osebnih podatkov

Pravica do dostopa

Imate pravico zahtevati in pridobiti od ELEU TRADE LTD potrdilo, da se obdelujejo vaši osebni podatki.

Imate pravico do dostopa do vaših podatkov kot tudi do informacij v zvezi z zbiranjem, obdelavo in shranjevanjem vaših osebnih podatkov.

ELEU TRADE LTD vam na zahtevo posreduje kopije vaših obdelanih osebnih podatkov v elektronski ali drugi ustrezni obliki.

Pravica do prilagoditve ali dopolnitve

Pravica do brisanja (pravica biti pozabljen)

Imate pravico zahtevati od ELEU TRADE LTD izbris vaših osebnih podatkov in ELEU TRADE LTD jih je dolžan izbrisati brez nepotrebnega odlašanja, če obstaja kateri od naslednjih razlogov:

o osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani;

o odvzamete soglasje, če obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju in ni druge pravne podlage za obdelavo;

o so bili vaši osebni podatki spremenjeni;

o Osebne podatke je treba izbrisati, da se izpolni pravna obveznost po pravu EU ali zakonodaji države članice, ki velja za upravitelja;

ELEU TRADE LTD Ltd. ni dolžan izbrisati vaših osebnih podatkov, če jih hrani in obdeluje: